Bevrijding

In een vertrouwde setting willen we de tijd nemen om met u bidden voor zaken die in uw leven spelen waar u bevrijding voor nodig heeft. Onze ervaring is dat het nodig is om vaker af te spreken voor gebed, om tot volledige vrijheid te komen.

Jezus leert ons dat er situaties kunnen zijn die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van demonen. Hij laat zien dat Hij sterker is dan het kwaad en zelfs de dood. Hij verdrijft de machten van de duisternis door in autoriteit hen te bestraffen. En Hij heeft Zijn leerlingen de macht en kracht gegeven over alle demonen om ze weg te sturen. (lees zelf in Mattheüs 10:1,8; Markus 3:13-15 en 6:7,12,13; Lukas 9:1,2 en 10:1,19)

Hoe kunt u weten of u te maken heeft met een demonische geest, hoe kunt u het demonische herkennen?

  • Door Goddelijke openbaring.
  • U en/of uw voorgeslacht heeft zich ingelaten met occulte zaken en u ervaart dit ook in uw leven.
  • Indien u langere tijd met een ziekte worstelt. In Lukas 13:10-17 lezen we bijvoorbeeld over een vrouw die al achttien jaar lang een ziekte had die door een geest werd veroorzaakt.
  • Wanneer je gebonden bent in een gebied van zonde en je niet vrij kunt komen op eigen kracht (een verslaving bijvoorbeeld, of steeds terugkerende gedachten en gedrag), is het mogelijk dat hier een geest of geesten (demonen) achter zitten. De Heilige Geest kan de wortel van deze gebondenheid openbaren. Door zonde(n), blijven zondigen is met mogelijk dat we een deur geopend hebben in ons leven voor een kwellende geest. Als we deze zonden belijden, mensen zich bekeren is er vergeving, doorbraak en bevrijding door het bloed van Koning Jezus.
  • Wanneer u blijft worstelen met negatieve emoties (minderwaardigheid, angsten, verdriet, haat, depressieve, of suïcidale gedachten, etc.). Ook in deze gevallen kan de Heilige Geest bevestigen of we te maken hebben met een kwellende geest. Ook deze kunnen we uitdrijven in de naam van Jezus.
  • Als er voortdurend problemen in uw leven zijn, zoals ongevallen, (financiële) tegenslagen, negatieve emoties, problemen in uw relaties en dergelijke. Het is mogelijk dat de oorzaak van dit probleem ligt in een trauma die u in uw leven hebt meegemaakt, of vanuit uw familielijn (vloek uit het voorgeslacht).

Als u twijfelt of uw problemen een demonische oorsprong hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen, zodat we dit samen met God kunnen onderzoeken. Het is niet altijd nodig om te weten of een probleem of ziekte een demonische oorsprong heeft, evengoed kunnen we het wegsturen en verbreken in de naam van Jezus. Tijdens het bidden willen we ons laten leiden door de Heilige Geest (Efeze 6:18; Judas 1:20,21). Hij weet wat er moet gebeuren. En onze woorden zullen zijn uitwerking hebben doordat Hij er kracht aan verleent (Hand. 1:8).