Stichting Gebedshuis Walcheren

Sinds 2023 is het werk van Gebedshuis Walcheren ondergebracht in een stichting met een ANBI-status. Hieronder vind u de gegevens van de stichting en het beleidsplan. Vanaf 2024 kunt u hier ook een jaarverslag, een jaarrekening en een begroting vinden.

Kamer van Koophandel nr. 90746686

RSIN nr. 865438079

Bestuur: dhr. Cornelis Abraham de Ruiter (voorzitter en penningmeester), mevr. Jeannette Desirée Bal-van de Kamp (secretaris), dhr. Wilhelmus Leendert Hoogstrate (algemeen bestuurslid). Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Beleidsplan 2023-2028

Formulier publicatieplicht ANBI