Genezing

Het is niet Gods wil dat wij ziek zijn. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken (1 Joh. 3:8). Eén van de werken van de duivel is het ziek maken van mensen. Jezus genas hen allen (Hand. 10:38). Jezus belooft ons dat we dezelfde werken zullen doen als Hem, en zelfs grotere (Joh. 14:12). Het is zelfs onze opdracht om dat te doen (Markus 16:18). Deze opdracht willen we als discipelen van Jezus vervullen, en in het vormgeven door op een persoonlijke manier met onze bezoekers te bidden.

Het kan gaan om een lichamelijke aandoening, maar ook voor psychische problemen of andere zorgen en moeiten kunt u contact met ons opnemen. Het kan zijn dat aan een ziekte of een (voortdurend) probleem een demonische gebondenheid ten grondslag ligt. Onder leiding van de Heilige Geest, die openbaart wat de achterliggende oorzaak is, bidden we voor uw genezing. Dit doen we vaak onder handoplegging, zoals Jezus dat ook deed en ons leert om het zo te doen.

We bidden en zoeken God samen voor genezing, ontferming, zorgen, angsten en bescherming. Jezus zegt: ‘En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ (Markus 16:18)

Al in Genesis sprak God tegen Sarah: ‘Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?’ (Gen. 18:14) Jezus bemoedigt ons met de woorden: ‘Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.’ (Markus 11:24) Als u komt, kom met geloof en verwachting!