Visie, missie en doelstelling

Missie

Gebedshuis Walcheren is een huis waar genezing en bevrijding van demonie plaatsvindt in de Naam van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Jezus kan als geen ander mensen herstellen in hun lichaam, ziel en geest.

Herstel vindt plaats door middel van gebed en training. Gebed voor lichamelijke en psychische ziektes, en de uitdrijving van demonen wordt gedaan in de Naam van Jezus, eventueel met handoplegging en/of zalving met olie.

Naast gebed is training belangrijk, om te kunnen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat bezoekers leren zelf te ontvangen van hun Hemelse Vader. Door middel van onderwijs vanuit de Bijbel worden bezoekers geleerd te leven in het Koninkrijk van God en de gezondheid, vrijheid en zegen te ontvangen die daarin is. 

Bezoekers kunnen het gebedshuis op regelmatige basis bezoeken voor gebed en/of training, voor zolang nodig of gewenst. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid te logeren in één van de gastenverblijven, waardoor het mogelijk is in een korte periode een flinke stap vooruit te zetten. Voorafgaand aan de begeleiding wordt een intake gedaan, waarin we samen met de bezoeker bekijken welke vorm van begeleiding passend is.

Het doel van het Gebedshuis is dat mensen gaan leven in de zegen van God en op hun bestemming in het Koninkrijk komen. Alles tot eer van de Vader en Zijn Zoon Jezus!